Be Wool

Be Wool is ontstaan uit passie voor interieur, ambacht, de liefde voor alles wat leeft en natuurlijke materialen. Voeg daar een portie creativiteit aan toe en je krijgt 100% natuurlijke stoere woonkleden!     

 

Van ruwe wol naar vachtkleed

De ledervrije vachtkleden worden handgemaakt met wol, olijfzeep, een hoop spierkracht en vooral heel veel geduld....   

 

De ruwe wol is afkomstig van verschillende schapenrassen uit Nederland, Duitsland, Engeland en Hongarije. De schapen worden elk jaar opnieuw rond de zomertijd geschoren. De geschoren vachten worden met de hand gereinigd en vervolgens vervilt met een laag wol van de bergschaap. De gevilte vachten worden grondig op de hand gewassen, aan de buitenlucht gedroogd en nogmaals gereinigd met de hand. Een heel proces dus, wat veel tijd en geduld vraagt om tot het mooie eindresultaat te komen. Er kunnen echter altijd wat restjes stro en gras in de vacht achterblijven, het blijft tenslotte een natuurprodukt.

De vachtkleden van Be Wool hebben uitsluitend natuurlijke kleuren, dus worden niet gebleekt of gekleurd en bij het viltproces worden alleen natuurlijke materialen gebruikt.

 

Gebruik van de vachten  

De gevilte vachten hebben de eigenschap dat ze naharen. De mate waarin een gevilte vacht haart verschilt per vacht en hangt af van het soort schaap. Hierdoor zijn sommige vachten alleen geschikt voor decoratie en andere meer geschikt voor intensiever gebruik zoals op de vloer of in je favoriete stoeltje of bank.    

 

Onderhoud van de vachten  

De vachten vragen weinig onderhoud. Door het nog aanwezige wolvet in de vachten zijn ze zogenaamd 'zelfreinigend' en wordt vuil afgestoten. Regelmatig even buiten uitkloppen is meestal voldoende. Wil je de vacht toch wassen, dan kan dat met een fijn wolwasmiddel en het liefst op de hand. 

                                                

 

                                                *

Be Wool

Be Wool was born out of a passion for interior design, craftsmanship, the love for everything that lives and natural materials. Add a portion of creativity to it and you get 100% natural unique felted rug.

 

From raw wool to felted rug

 The leather-free felted rugs are handmade with wool, olive soap, a lot of muscle strength and above all a lot of patience....

 

The raw wool comes from different sheep breeds from the Netherlands, Germany, England and Hungary. The sheep are shaved around summer time every year. The shaved coats are cleaned by hand and then felted with a layer of wool from the mountain sheep. The felted rugs are washed thoroughly on the hand, dried in the open air and once again cleaned by hand. This is a whole process, which requires a lot of time and patience to come to the good end result. However, there may always be some leftover straw and grass in the fur, it remains a natural product after all.

The felted rugs of Be Wool have only natural colors, so they are not bleached or colored and only natural materials are used in the felting process.

 

Use of the felted rugs

The felted rugs have the property that they are after hair. The extent to which a felted rug of hair differs per coat and depends on the type of sheep. Because of this some felted rugs are only suitable for decoration and others more suitable for more intensive use such as on the floor or in your favorite chair or sofa.

 

Maintenance of the felted rugs

The felted rugs require little maintenance. Because of the wool fat in the rugs they are so called 'self-cleaning' and dirt is repelled. Regularly knocking out outside is usually sufficient. Do you want to wash the coat anyway, you can do that with a fine wool detergent and preferably on the hand.